VỀ CHÚNG TÔI

STC (Hong Kong Standards and Testing Centre) là tổ chức chứng nhận, kiểm định và thử nghiệm độc lập phi lợi nhuận đầu tiên tại Hồng Kông. Từ lúc thành lập vào năm 1963, STC cống hiến cho việc cung cấp dịch vụ kiểm định, thử nghiệm chuyên nghiệp, đáng tin cậy và toàn diện, và phát hành các báo cáo chính xác để đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và an toàn có liên quan trong khi vẫn bắt kịp với sự phát triển thương mại và nền công nghiệp.

Để đáp ứng nhu cầu toàn cầu về dịch vụ th nghiệm, STC không chỉ đặt các phòng thí nghiệm, văn phòng đại diện Đông Quan, Thượng Hải, Thường Châu, Quảng Tây mà còn có  Việt Nam,  Nhật Bản, Đức và Mỹ,. Trong tương lại, STC sẽ không ngừng m rộng và đầu tư các thị trường mới.

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp hàng đầu, được công nhận và tôn trọng toàn cầu.

NHIỆM VỤ

Phục vụ cộng đồng, bao gồm các nhà sản xuất, người tiêu dùng và chính phủ, bằng cách không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng

TỔNG QUAN TỔ CHỨC

 

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Chúng tôi cam kết duy trì tiêu chuẩn cao về quản trị doanh nghiệp và mong muốn thực hiện đầy đủ các cam kết cốt lõi cho sự công bằng, minh bạch, trách nhiệm và nghĩa vụ. Như một phần thiết yếu của những cam kết này, chúng tôi hoạt động trong một khuôn khổ quản trị cân bằng đúng mực và tuân theo các nguyên tắc thực hành trong mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh của công ty.

Chúng tôi tin rằng khuôn khổ quản trị doanh nghiệp tốt là điều cần thiết cho sự thành công lâu dài của STC. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường quản trị doanh nghiệp thích hợp để tiến hành và phát triển kinh doanh của mình đồng thời xem xét thực tiễn quản trị công ty trên cơ sở hàng năm để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và mong đợi của các bên liên quan của chúng tôi.

Chúng tôi là một công ty độc lập phi lợi nhuận mà không bị kiểm soát bởi bất kỳ cổ đông nào, và thay vào đó, tất cả các giám đốc là những nhân vật trung tâm trong hệ thống quản trị doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi có sự phân chia rõ ràng về trách nhiệm giữa Ban Giám Đốc và quản lý điều hành. Ban Giám Đốc của chúng tôi hiện nay bao gồm 6 giám đốc không điều hành với nghề nghiệp và nền tảng kiến thức đa dạng sẽ họp mặt mỗi quý một lần nhằm mang lại một chiến lược lãnh đạo cân bằng và hiệu quả. Giám đốc điều hành, là người chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc, có trách nhiệm thực hiện các quyết định của Ban Giám Đốc trong các mục tiêu kinh doanh, hoạt động và tài chính, hiệu suất và các tiêu chuẩn một cách hiệu quả và năng suất cao.

Chúng tôi cũng tin rằng thành công của doanh nghiệp không thể có được mà không có đạo đức tốt và tiêu chuẩn quản trị cao. Để đảm bảo năng lực chuyên môn và các tiêu chuẩn cao về đạo đức của đội ngũ nhân viên của mình, một bộ quy tắc ứng xử đã được đưa vào Sổ tay nhân viên, trong đó tất cả các nhân viên được yêu cầu phải xem xét một cách nghiêm túc.

 

 cover_cover.jpg

 

Tải về Brochure

link