Dược Phẩm
STC Group, Thử nghiệm sản phẩm dược phẩm

 

STC cung cấp thử nghiệm an toàn và chất lượng các sản phẩm dược phẩm. Chúng tôi là phòng thí nghiệm được công nhận để thực hiện tất cả các thử nghiệm cần thiết cho việc đăng ký độc quyền dược phẩm Đông y theo yêu cầu của Sở Y tế Hồng Kông.

Thử nghiệm về sự an toàn của các loại thuốc Đông y độc quyền
 • Các kim loại nặng và các chất độc hại
 • Giới hạn vi khuẩn
 • Dư lượng thuốc trừ sâu
Thử nghiệm độ độc hại
 • Thử nghiệm độc tính cấp tính
 • Thử nghiệm độc tính mãn tính
 • Thử nghiệm độc tính cục bộ như thử nghiệm kích ứng da, thử nghiệm độc tính trên da vv
Thử nghiệm chất lượng
 • Khảo nghiệm và xác định các thành phần chính trong các loại thuốc độc quyền của Trung Quốc
 • Giới hạn vi khuẩn và thẩm định chung
Thử nghiệm độ ổn định
 • Thử nghiệm độ ổn định tăng cường
 • Thử nghiệm độ ổn định chung
 • Thử nghiệm độ ổn định thời gian thực
Thẩm định phương pháp

Nhằm phát triển và thẩm định sự phân tích và phuong pháp thử nghiệm đồng nhất về thành phần đặc điểm đã biết của sản phẩm đã hoàn thành.

Chuyên luận dược điền

Nhằm tuân theo các chuyên luận dược điền Anh, Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu và Trung Quốc để thực hiện các thử nghiệm tuân thủ (như phân tích, sự đồng nhất, giới hạn của vi khuẩn, vv)

Sàng lọc tạp chất

Để kiểm tra tạp chất trong thuốc tây trong các loại thuốc bổ sung sức khỏe và Đông dược độc quyền

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

link