CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ VIỄN THÔNG CHO HỒNG KÔNG
STC Group, Kế hoạch chứng nhậ thiết bị truyền thông của HK,

Hong Kong Standards and Testing Centre (HKSTC) được ủy quyền như một Tổ chức chứng nhận địa phương (LCB) dưới phần 32E (g) của Sắc lệnh Viễn thông (Sắc lệnh) để cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận thiết bị viễn thông theo quy định của Cơ quan Truyền thông (CA) đại diện bởi OFCA của đặc khu hành chính Hồng Kông (HKSAR).

Bắt đầu từ 01 tháng 10 năm 2009, mã LCB HK001 được ấn định cho HKSTC để sử dụng như là tiền tố của các số chứng chỉ (xem bên dưới mẫu nhãn). HKSTC có trách nhiệm như sau theo quy định trong phần 32E (a) và (c) của Sắc lệnh và cung cấp các dịch vụ liên quan:

  1. Thử nghiệm thiết bị hoặc cài đặt thông số kỹ thuật theo quy định; và
  2. Cấp giấy chứng nhận để xác nhận các thiết bị hoặc các cài đặt tuân thủ với thông số kỹ thuật quy định.

  

Hình thức đăng ký Mẫu Đơn
Mẫu đơn chứng nhận tương thích cho các thiết bị vô tuyến

Tải về (Word)

Tải về (PDF)

Mẫu đơn xin chứng nhận thiết bị tại dịa điểm của khách hàng

Tải về (Word) 

Tải về (PDF)

Lệ phí của chúng tôi bằng với chi phí được quy định cụ thể tại Danh mục 4 trong bản Cam kết và kèm với dưới 15% cho chi phí dịch vụ, các dịch vụ ưu tiên và ngay lập tức sẽ phát sinh thêm chi phí bổ sung. Vui lòng bấm vào link chính thức của OFCA dưới đây về chi tiết Biểu phí (trang 19-27).

STC đã thiết lập các thủ tục để đảm bảo xử lý công bằng của khiếu nại và tranh chấp bởi người sở hữu chứng nhận, người nộp đơn hoặc các bên quan tâm khác, và cho phép họ một lộ trình kháng cáo. Hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi để biết thông tin chi tiết.

Các hướng dẫn về chứng nhận và danh mục của thiết bị được chứng nhận sẽ sẵn sàng theo yêu cầu.

Quy định về chứng nhận các thiết bị viễn thông và công nghiệp, khoa học và y tế (ISM) bởi các cơ quan chứng nhận địa phương ("LCB Đề án") có thể TẢI VỀ tại đây.

Cert_Flow_Chart.jpg

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ
Chọn Vùng
  • HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC
  • TRUNG QUỐC
  • VIỆT NAM
  • NHẬT BẢN
  • MỸ
  • ĐỨC
Tin tức và sự kiện liên quan
< Hơn >
Khuyến Mãi Liên Quan
< Hơn >
link