SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ
STC, Electrical & Electronic Products Testing,

Chúng tôi đảm bảo sự an toàn, khả năng tương thích điện từ (EMC) và hiệu suất của các thiết bị văn phòng và gia dụng theo tiêu chuẩn quốc tế công nhận.

Bất cứ khi nào bạn bật TV, cắm một bộ sạc hoặc sử dụng một công cụ điện có dây, bạn sẽ tự nhiên cho rằng nó sẽ chỉ làm việc mà không có một nguy cơ sốc điện hoặc gây cháy hoặc nhiễu điện từ. Đó là bởi vì hầu hết các sản phẩm điện và điện tử đã được kiểm nghiệm và chấp thuận bởi các chuyên gia như những người làm việc tại Bộ phận Sản phẩm Điện của STC.

Với rất nhiều các thiết bị điện mới tham gia vào thị trường mỗi năm, thử nghiệm là điều cần thiết để đảm bảo an toàn. Tại STC, chúng tôi cung cấp báo cáo thử nghiệm cho một loạt cho các thiết bị văn phòng và gia dụng theo tiêu chuẩn quốc tế công nhận.

Hơn nữa, chúng tôi đã được chứng nhận bởi Tồ Chức Công Nhận Quốc Gia Trung Quốc (CNAS) về đánh giá sự phù hợp, Tổ Chức Công Nhận Đức (DAkkS)* và phù hợp có thể bảo vệ uy tín về dịch vụ thử nghiệm của chúng tôi.

*Chúng tôi đã được DAkkS cấp Chứng chỉ Công nhận linh hoạt theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 trong phạm vi các phép thử chuyên biệt. Căn cứ theo điều khoản công nhận, chúng tôi được phép sử dụng phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn có ngày ban hành khác nhau theo danh mục dưới đây. Liên hệ với chúng tôi ngay nếu cần thử nghiệm theo các tiêu chuẩn phiên bản khác nhau để được cấp báo cáo thử nghiệm được DAkkS công nhận.

Bên cạnh dịch vụ an toàn sản phẩm và thử nghiệm EMC và cấp chứng nhận, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ kiểm định hàng trước khi xuất, hiệu quả sản xuất (FFU) và hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi được công nhận bởi OFCA của Chính phủ đặc khu Hồng Kông để thực hiện chứng nhận sản phẩm không dây vào Hồng Kông theo Tổ chức chứng nhận địa phương (LCB). Chúng tôi cũng là một phòng thử nghiệm CB (CBTL) theo Đề án được chấp nhận trên toàn thế giới IECEE.

Chúng tôi cũng giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn sản phẩm điện và vấn đề về EMC thông qua các cuộc hội thảo, bản tin và tham gia vào các sự kiện như Hội chợ Điện tử Hồng Kông hàng năm.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ thử nghiệm

link