Dệt May và Quần Áo
STC Group | thử nghiệm hàng dệt may và may mặc

 

Ngày nay, thị trường thế giới quan tâm nhiều hơn về chất lượng và khía cạnh an toàn của sản phẩm quần áo.

STC cung cấp một chuỗi các thử nghiệm cho khách hàng từ đặc tính kỹ thuật của sản phẩm đến thử nghiệm về nhãn mác, hay ngay cả những chủ đề liên tục được cập nhật như các hóa chất cấm, các sản phẩm dệt may có tính năng đặc biệt, v.v... để đảm bảo sản phẩm thỏa những tiêu chuẩn và quy định quốc tế.

Các phép thử được cung cấp như sau: Parts of the test items are listed as below:
 • Care Label Requirement / Thử nghiệm cho yêu cầu nhãn mác
 • Color Measurement and Whiteness / Đánh giá màu sắc và độ trắng
 • Dimensional Stability and Appearance Tests / Đánh giá sự thay đổi kích thước và ngoại quan
 • Composition and Other Analytical Tests / Thử nghiệm thành phần vải và các thử nghiệm phân tích khác
 • Strength Tests / Thử nghiệm độ bền lực
 • Colorfastness Tests / Thử nghiệm độ bền màu sắc
 • Fabric Construction Tests / Thử nghiệm cấu trúc dệt
 • Fibre and Yarn Tests / Thử nghiệm sợi và chi số sợi
 • Fabric Performance Tests / Thử nghiệm đặc tính của vải
 • Flammability Tests / Thử nghiệm khả năng bắt cháy của vải
  • CPSC 16 CFR 1610
  • 16 CFR 1611
  • 16 CFR 1615 / 1616
  • BS 5722 / BS EN 14878
 • Hosiery Tests / Thử nghiệm hàng dệt kim
  • BS 6612 / BS 7672
 • Soft Infant and Toddle Carriers Tests / Thử nghiệm hàng cũi nôi cho trẻ sơ sinh và trẻ em
 • Accelerated Weathering Tests / Thử nghiệm độ bền với thời tiết
 • Functional Textile Tests
  • UV Tests / Thử nghiệm kháng tia UV
  • UPF Rating Tests / Thử nghiệm đánh giá UPF
  • Water Repellency/ Resistance / Thử nghiệm độ kháng nước / chống thấm nước
  • Air Permeability / Water Vapour Permeability
  • Oil Resistance / Soil Resistance / Thử nghiệm độ kháng dầu / độ kháng bẩn
 • Feather and Down Tests / Thử nghiệm lông vũ và lông tơ
 • Medical Textile Tests / Thử nghiệm sản phẩm dệt may cho ngành y tế
 • ECO-Textiles / Thử nghiệm an toàn môi trường theo ECO
 • Azo Dye Tests / Thử nghiệm chất nhuộm có gốc azo
 • Formaldehyde Tests / Thử nghiệm nồng độ formadehyde
 • Environmental Textile Tests / Thử nghiệm vật liệu dệt may chịu môi trường đặc biệt

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

link