Thử Nghiệm Vật Liệu và Hàng Cứng
STC Group, thử nghiệm vật liệu và phần cứng

 

Đánh giá một loạt các loại vật liệu, bao gồm da, cao su, keo dán, giấy và bao bì, cũng như nhiều loại vật liệu và các sản phẩm khác.

Các thành phần kiểm tra được liệt kê như sau:
 • Kiểm tra giấy và bao bì
  • Hộp chứng nhận
  • Kiểm tra nhiệt độ
  • Các thử nghiệm vật lý và cơ học
  • Các thử nghiệm chuyển đổi ( sự nén ép, sự rơi, sự rung)
 • Kiểm tra găng tay và bao bì
 • Kiểm tra da và da tổng hợp
 • Kiểm tra kim loại và hợp kim
 • Kiểm tra nhựa và cao su
 • Kiểm tra sản phẩm dây kéo
 • Kiểm tra sản phẩm dù
 • Kiểm tra sản phẩm bao cao su
 • Kiểm tra sản phẩm kính
 • Kiểm tra tia UV
 • Kiểm tra độ gia tăng của thời tiết
  • ISO 4892-2 / ISO 4892-3
  • ASTM G154 / ASTM G155
 • Tissue Paper Tests

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

link