CHỨNG NHẬN
STC Group, Certification,

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện về chứng nhận sản phẩm và giúp thúc đẩy an toàn sản phẩm cho cộng đồng nói chung.

Trung tâm chứng nhận Hồng Kông (HKCC) (trước đây gọi là Học viện An toàn Hồng Kông - HKSI) được thành lập vào năm 1998 như là một cơ quan chứng nhận sản phẩm tại Hồng Kông. Thông qua dịch vụ chứng nhận sản phẩm toàn diện được cung cấp bởi HKCC, khách hàng có thể có những sản phẩm được chấp nhận tại các thị trường trong và ngoài nước, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Kể từ đó, HKCC đã ký Hiệp định công nhận lẫn nhau (MRA) với các tổ chức chứng nhận nước ngoài nổi tiếng như ASTA, MET NEMKO, SEV và KTL. HKCC là một tổ chức Chứng nhận được công nhận (RCB) của Văn Phòng Điện tử và Dịch vụ Cơ khí (EMSD) tại Hồng Kông và cũng đã được công nhận bởi các dịch vụ quốc gia Trung Quốc công nhận về đánh giá sự phù (CNA). Năm 2012, HKCC đã được công nhận bởi các Tổ chức chứng nhận Hồng Kông (HKCAS).

Một phát triển quan trọng khác của HKCC là sự ra đời của chương trình chứng nhận sản phẩm Hong Kong Safety Mark. HKCC cũng đã ra mắt ECO Mark và Phthalate Compliance Mark để kiểm soát các chất độc hại như các VOCs và kim loại nặng trong sản phẩm hàng nội thất, sơn và hộp đựng thực phẩm.

Để duy trì tính khách quan, một Ủy ban tư vấn chứng nhận HKCC đã được thành lập bao gồm những người sử dụng, người tiêu dùng, nhà sản xuất và các chuyên viên kỹ thuật.

Để nâng cao nhận thức về an toàn sản phẩm và Hong Kong Safety Mark, HKCC tham gia các chương trình ở trường học, lễ hội EMSD, các nghi thức thường niên,, quảng cáo ngoài trời, hội thảo và zuất bản một loạt các hướng dẫn tiêu dùng

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ
Chọn Vùng
  • HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC
  • TRUNG QUỐC
  • VIỆT NAM
  • NHẬT BẢN
  • MỸ
  • ĐỨC
Tin tức và sự kiện liên quan
< Hơn >
Khuyến Mãi Liên Quan
< Hơn >
link