Môi Trường và Thử Nghiệm Hóa Học
STC Group, Phân tích hóa chất môi trường

 

STC cung cấp một loạt các dịch vụ thử nghiệm môi trường và phân tích hóa học:

Chất lượng không khí
 • Thử nghiệm vi khuẩn trong không khí
 • Lượng hạt lơ lửng trong không khí
Chất lượng nước uống
 • Phân tích các kim loại nặng như chì, cadmium, niken, crôm
 • Thử nghiệm hóa chất và vi khuẩn
 • Đề xuất cung cấp nước chất lượng trong các tòa nhà – Nước sạch
 • Chất lượng nước theo yêu cầu WSD về hệ thống nước ngầm sạch vừa được lắp đặt
 • Chất lượng nước uống theo WHO
 • Những tiêu chuẩn khác như GB, FDA etc…
 • Water filter performance test
Chất lượng nước thải

Kim loại nặng, hóa chất (BOD5, COD, dầu và mỡ v.v..), thử nghiệm vi khuẩn trong nước

Nhựa
 • Xác định loại nhựa
 • Phân tích hóa chất như Bisphenol A, PAHs và Phthalates
 • Thử nghiệm điều kiện
Kim Loại
 • Kiểm tra thành phần hợp kim
 • Kiểm tra sự ăn mòn bằng cách phun muối
 • Sự phóng thích Nickel
 • Tạp chất kim loại

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

link