An toàn đồ chơi thị trường Mỹ
STC Group, An toàn đồ chơi của Mỹ,

 

Vào ngày 14 tháng tám năm 2008, đạo luật cải tiến an toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSIA) đã được ký kết vào Công Luật 110-314 của Hoa Kỳ sau khi một lượng lớn đồ chơi bị thu hồi trong năm 2007-2008. Yêu cầu an toàn mới đã được áp đặt đối với đồ & các sản phẩm cho trẻ em kể từ đó. Đạo luật này cũng cung cấp cho Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSC) một sức mạnh lớn hơn và ngân sách từ 80 triệu USD lên 136 triệu USD trong năm 2014. Đồng thời, phạt tiền và phạt tù đối với hành vi của CPSIA hoặc bất kỳ CPSC khác thi hành các quy định được đánh giá thì tăng cao.

Hiệu lực ngày 01 tháng một năm 2012, gần như mỗi điều luật an toàn sản phẩm dành cho trẻ em đều đòi hỏi kiểm tra của bên thứ ba. Xét nghiệm có liên quan phải được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm được công nhận CPSC , nơi mà CPSC đã được chấp nhận để thực hiện các bài kiểm tra cụ thể cho quy tắc an toàn sản phẩm của mỗi trẻ em.

 • CPSIA 
  • Tổng hàm lượng chì
  • Phthalates(DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP, DnHP, etc.)
 • ASTM F963
  • nhọn, cạnh sắc và các bộ phận nhỏ
  • Tính dễ cháy
  • Chì trong sơn (16 CFR 1303)
 • Tổng số HR4428 Cadmium
 • Các xét nghiệm kháng khuẩn USP51/61/62
 • Ghi nhãn nguy hiểm vật liệu mỹ thuật LHAMA (ASTM D4236)
 • Đề xuất 65 của Mỹ

use-logo.png

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

link