Giấy Chứng Nhận CCC Cho Đồ Chơi Trẻ Em

CCCLogo.png

 

CCC Certification of Toys

"CCC" đề cập đến chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc. Tất cả sản phẩm được liệt kê trong "Danh mục các sản phẩm thuộc vào Trung Quốc bắt buộc phải chứng nhận" được yêu cầu để có được chứng nhận CCC và phải được đánh dấu bằng logo của CCC. Để được chứng nhận CCC, sản phẩm phải được gửi đến phòng thử nghiệm được chỉ định ở Trung Quốc trước khi họ có đủ điều kiện để được nhập khẩu, bán hoặc sử dụng vào các hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Có sáu loại đồ chơi mà phải được chứng nhận CCC

  • xe đạp trẻ em
  • đồ chơi bằng điện
  • đồ chơi bằng nhựa
  • đồ chơi bằng kim loại

 

STC là phòng thí nghiệm CCC đầu tiên tại Hồng Kông

Từ năm 2012, STC đã được chấp thuận bởi Chứng nhận và Công nhận Quản trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc (CNCA) như là phòng thí nghiệm CCC đầu tiên tại Hồng Kông để thực hiện thử nghiệm đồ chơi bắt buộc theo CCC. Do đó, các nhà sản xuất và các nhà nhập khẩu có thể tận hưởng dịch vụ một cửa của STC về khảo nghiệm và chứng nhận CCC, do đó giúp họ thâm nhập vào thị trường Trung Quốc đang nổi lên.

 

STC là phòng thí nghiệm CCC mới được phê duyệt ở Trung Quốc

Ngày 30 tháng 7 năm 2014, STC (Dongguan) được ủy quyền bởi CNCA để tham gia vào thử nghiệm CCC. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ một cửa thử nghiệm và kiểm tra một cách thuận tiện và hiệu quả theo tiêu chuẩn đồ chơi an toàn quốc gia GB6675, để giúp bạn ra mắt sản phẩm mới với chất lượng cao và chi phí thấp, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp trong thị trường toàn cầu.

 

Tiêu chuẩn:

GB 6675
GB 19865 An toàn đồ chơi điện tử

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

link