Chứng nhận CCC cho an toàn đồ chơi Trung Quốc
STC, Giấy Chứng Nhận CCC Cho Đồ Chơi Trẻ Em, CCC,

CCCLogo.png

 

Chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc (CCC) đối với đồ chơi trẻ em

Theo qui định của Tổ chức Chứng nhận và Công nhận của Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa (CNCA), tất cả các sản phẩm thuộc phạm vi qui định CCC phải được tiến hành thử nghiệm CCC và  kiểm tra tại nhà máy, bởi một tổ chức được CNCA chỉ định, để đảm bảo việc tuân thủ yêu cầu của CCC. Trong số 103 loại sản phẩm thuộc 17 nhóm hàng hóa, sản phẩm đồ chơi thuộc phạm vi qui định của CCC phải đáp ứng tuân thủ các yêu cầu của CCC và phải có dấu CCC trên sản phẩm trước khi được bán ra trên thị trường, hoặc nhập khẩu và sử dụng cho mục đích thương mại tại Trung Quốc.

STC – Đối tác đáng tin cậy toàn cầu cho chứng nhận CCC dành cho đồ chơi trẻ em

STC là phòng thí nghiệm phi chính phủ đầu tiên tại Hồng Kông và Trung Quốc được CNCA công nhận và phê duyệt cho phép cung cấp dịch vụ CCC trọn gói. STC cung cấp dịch vụ thử nghiệm và hỗ trợ trọn gói từ đăng ký, chuẩn bị hồ sơ cho đến thực hiện các phép thử đáp ứng yêu cầu theo qui định CCC. Phòng thí nghiệm của chúng tôi tại Đông Quan là tổ chức phi chính phủ đầu tiên tại Trung Quốc được chỉ định là phòng thử nghiệm CCC, tiếp theo đó, phòng thử nghiệm tại Thượng Hải cũng đã được công nhận vào năm 2021 được phép cung cấp toàn bộ dịch vụ thử nghiệm đồ chơi theo CCC đối với:

  • Xe đồ chơi trẻ em tự lái
  • Đồ chơi có điện
  • Đồ chơi bằng nhựa
  • Đồ chơi bằng kim loại

Thử nghiệm CCC theo tiêu chuẩn GB

  • Tiêu chuẩn An toàn Đồ chơi Quốc gia Trung Quốc (GB 6675)
  • An toàn đồ chơi điện tử (GB 19865)

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ Thử nghiệm & Chứng nhận CCC của chúng tôi, vui lòng LIÊN HỆ

 

link