Thử Nghiệm Cấu Trúc và Vật Liệu Xây Dựng
STC Group, Thử nghiệm cấu trúc và vật liệu xây dựng

 

STC cung cấp các dịch vụ thử nghiệm khác nhau về xây dựng và vật liệu xây dựng, trong đó bao gồm ổ khóa, khóa cửa, sơn và các sản phẩm an toàn cháy nổ.

Các hạng mục kiểm tra được liệt kê dưới đây:
 • Các thử nghiệm cháy của vật liệu xây dựng
  • BS 476: Part 4
   Kiểm tra độ khó bắt lửa của vật liệu
  • BS 476: Part 6
   Kiểm tra độ lan truyền của lửa
  • BS 476: Part 7
   Phân loại sự lan truyền của lửa trên bề mặt của sản phẩm
  • EN 13501-1
   Phân loại tính bắt lửa của sản phẩm xây dựng và các thành phần xây dựng
 • Thử nghiệm ổ khóa và khóa cửa
  • BS 5872
  • BS EN 1154
 • Thử nghiệm phun vữa và độ bám dính của gạch men
 • Độ chống trượt của gạch men
 • Thử nghiệm sơn các lớp Acrylic

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

link