Hướng dẫn khách hàng (Đồ chơi và sản phẩm dành cho trẻ em)
STC Group, Hướng dẫn mua hàng ( đồ chơi và sản phẩm của trẻ em),

 

attach-file.png STC_Toxic Elements Requirements of Different Countries for Toys and Childrens Products
attach-file.png STC_International Standards of Children Products
attach-file.png STC_Toy Safety Abuse Tests Parameters
attach-file.png STC_Toy Safety Accessibility Requirements
attach-file.png STC_Cords Strings and Elastics Requirements
attach-file.png STC_Drop Test Parameters for Major Toy Safety Standards
attach-file.png International Toy Safety Flammability Requirements
attach-file.png International Toy Safety Heavy Metals Requirements
attach-file.png International Toy Safety Hinge Line Requirements
attach-file.png International Toy Safety Plastic Bags and Films Requirements
attach-file.png International Toy Safety Rattle Teether and Squeeze Toys Requirements
attach-file.png International Toy Safety Projectile Requirements
attach-file.png International Toy Safety Seam Strength Requirements
attach-file.png STC_Toy Safety Small Parts Requirements
attach-file.png International Toy Safety Soft Toy Requirements
attach-file.png STC_Sound Level Requirement of Sound-Producing Toys
attach-file.png International Toy Safety Stability Requirements
attach-file.png STC_Toy Safety Standards Summary
attach-file.png Japan Toys Safety Standards Part 3 Summary Table
attach-file.png STC_Toys Testing Sample Size
attach-file.png

Test Requisition Procedures

attach-file.png

STC_Summary Table for Phthalate Test

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

link