Dịch Vụ
Sản Phẩm Hóa Học
Chemical Products-compress.png

In order to help manufactures control the quality of their products. STC provides a wide range of chemical testing.

Household Chemicals

A) Cleaner

 • Antibacterial Effectiveness Test
 • Sodium hypochlorite content (ASTM D2022)
 • Anionic active matter content
 • Phosphorus content

etc

B) Toothpaste

 • Flouride content
 • pH value
 • Diethylene glycol content

etc

Industrial Chemicals

 • Thinner (e.g. toulene, benzene content)
 • Petroleum Products
  • Viscosity
  • Density
  • Element content etc

Chứng nhận và Công nhận

Chúng tôi được công nhận bởi Tổ Chức công Nhận Quốc Gia Trung Quốc về Đánh giá sự phù hợp (CNAS) cho hầu hết các lĩnh vực hóa chất, thực phẩm, mỹ phẩm, y học cổ truyền Trung Quốc và thử nghiệm môi trường, trong đó thử nghiệm hóa chất, thực phẩm, và y học cổ truyền cũng được công nhận bởi Hệ Thống Công Nhận Phòng Thí Nghiệm Hồng Kông (HOKLAS). Về thử nghiệm đồ dùng trên bàn ăn, chúng tôi được công nhận bởi LUCIDEON của Vương quốc Anh.

Liên Hệ
Chọn Vùng
 • HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC
 • TRUNG QUỐC
 • ĐỨC
 • Ý
 • NHẬT BẢN
 • MỸ
 • VIỆT NAM
Tin tức và sự kiện liên quan
< Hơn >