An toàn đồ chơi Nhật Bản
STC Group, An toàn đồ chơi của Nhật Bản,

 

Đồ chơi dành riêng cho trẻ sơ sinh tại Nhật Bản được yêu cầu phải tuân thủ sự an toàn bắt buộc theo mục Ⅲ: dụng cụ, thùng chứa, bao bì và… / hoặc phần Ⅳ: Đồ chơi phù hợp với các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đối với thực phẩm, chất phụ gia, vv theo luật vệ sinh thực phẩm.

Japan-cert.jpg

Tiêu chuẩn an toàn đồ chơi Nhật Bản (ST Standard) được thành lập bởi Hiệp hội đồ chơi Nhật Bản cung cấp cho các nhà sản xuất đồ chơi, các nhà bán lẻ và người tiêu dùng với thêm tính an toàn về đồ chơi thông qua các chương trình ST Mark cho đồ chơi dành cho trẻ em lên đến 14 tuổi.

Đồ chơi nhập khẩu và sản xuất cho Nhật Bản nên được kiểm tra bởi một phòng thí nghiệm thử nghiệm được chỉ định để chứng minh sự phù hợp với Luật vệ sinh thực phẩm hoặc các tiêu chuẩn ST. STC là một phòng thí nghiệm được chỉ định ở nước ngoài và cả ở Hồng Kông.

  • Luật vệ sinh thực phẩm
  • Tiêu chuẩn an toàn đồ chơi Nhật Bản (ST Standard)

MHLWLogo.png

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

link