Thử Nghiệm Tương Thích Sóng Điện Từ
STC Group, thử nghiệm tần số vô tuyến điện và tương thích điện từ

 

Với số lượng ngày càng tăng của các quốc gia đưa ra các quy định kiểm soát hiệu suất sản phẩm của Tần số vô tuyến (RF), giao thoa điện từ (EMI) và ảnh hưởng điện từ (EMS). Sản phẩm điện và điện tử sẽ chỉ được phép lưu hành tại hầu hết các nước nếu họ tuân thủ các quy định có liên quan.

Dựa trên một sự hiểu biết đầy đủ các quy định của chính phủ và các chính sách áp dụng cho ngành công nghiệp điện và điện tử, chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra tần số vô tuyến (RF) và tương thích điện từ (EMC) phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế khác nhau.

Phạm vi dịch vụ EMC
  • Thử nghiệm RF Tiến hành, tương thích điện từ (tức là giao thoa điện từ & ảnh hưởng điện từ) phù hợp với các tiêu chuẩn của Úc, Canada, Trung Quốc, Châu Âu, Hồng Kông, Nhật Bản, Kuwait, Hàn Quốc, New Zealand, Ả Rập Saudi, Hoa Kỳ, vv
  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.
  • Hỗ trợ khách hàng sửa đổi sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các nước khác nhau.

Sau đây là các chứng chỉ quốc tế mà chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng có được, và các chứng nhận chúng tôi đã đạt được:

Quốc gia Chứng nhận, Công nhận
Châu Âu RdTTE / RED Certification
Mỹ TCB (Viễn thông Chứng nhận) cho chứng nhận FCC
Canada IC
Trung Quốc SRRC
Úc - New Zealand C-Tick / RCM
Nhật Telec
Hồng Kông OFCA
Hàn Quốc KC

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

link