HIỆU CHUẨN
STC Group, Calibration,

Dịch vụ hiệu chuẩn của chúng tôi đảm bảo kết quả thử nghiệm là chính xác và có thể truy nguyên theo các tiêu chuẩn công nhận quốc gia.

Kết quả kiểm tra của STC - và uy tín của chúng tôi về chất lượng - cũngỉ tốt như độ chính xác của thiết bị thử nghiệm của chúng tôi. Ngay cả khi không đúng phần rất nhỏ, dụng cụ hiệu chỉnh không đúng cách có thể làm sai lệch kết quả kiểm tra dẫn đến tốn kém và chậm trễ vì kiểm tra lại.

Để đảm bảo kiểm tra của chúng tôi là chính xác, Bộ phận hiệu chuẩn của chúng tôi thực hiện hiệu chuẩn theo lịch trình kiểm tra thiết bị thử nghiệm và kiểm định nội bộ. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các dịch vụ hiệu chuẩn cho các khách hàng của mình.

Dịch vụ hiệu chuẩn của chúng tôi đáp ứng Yêu cầu chung của tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 cho các phòng thí nghiệm có khả năng thử nghiệm và hiệu chuẩn và đảm bảo kết quả thử nghiệm là chính xác, có thể truy nguyên theo các tiêu chuẩn công nhận quốc gia, và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ thử nghiệm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ
Chọn Vùng
  • HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC
  • TRUNG QUỐC
  • VIỆT NAM
  • NHẬT BẢN
  • MỸ
  • ĐỨC
Khuyến Mãi Liên Quan
< Hơn >
link