Nhật Bản

 

JP.jpg

 

STC là phòng thí nghiệm ở nước ngoài đầu tiên được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) và Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản (JTA) phê duyệt là một Cơ quan Chứng nhận và Chứng nhận nước ngoài được chỉ định chính thức. Trong hơn 30 năm, STC đã hỗ trợ khách hàng Nhật Bản từ một loạt các ngành công nghiệp trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ngành công nghiệp Nhật Bản, STC Nhật Bản được thành lập vào năm 2015 và gần đây đã chuyển sang văn phòng mới tại Tokyo để tăng cường khả năng của STC và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng tại địa phương.

link