Phạm vi kiểm nghiệm CCC tại STC Đông Quan được mở rộng bao gồm thiết bị IT và thiết bị chiếu sáng

2017-09-22

Theo thông báo số 26 (2017) do Cơ quan chứng nhận và công nhận Trung Quốc (CNCA) công bố ngày 18 tháng 09, 2017, Công ty TNHH STC (Đông Quan), phòng thí nghiệm hàng đầu của STC (The Hong Kong Standards and Testing Centre) đã được CNCA chấp thuận cho việc mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ như là một trung tâm cấp chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc (CCC), với thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị chiếu sáng được bổ sung vào phạm vi cung cấp dịch vụ.

link