LUẬT ĐỊNH CHO THỊ TRƯỜNG MỸ SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI

15-05-2019

Nếu bạn đang bắt đầu hoặc dự định tìm kiếm hàng đồ chơi từ Việt Nam?


STC sẽ  hỗ trợ bạn với phòng thử nghiệm được chứng nhận và công nhận bởi tổ chức CPSC, bao gồm các chương trình thử nghiệm:


- ASTM F963-17


o   Cơ Lý


o   Chống Cháy


o   Phân tích hàm lượng kim loại nặng


-CPSIA


o   Hàm lượng chì trong sơn


o   Phthalates


o   Theo dõi nhãn


MIỄN PHÍ xác định độ tuổi và đánh giá bao bì kèm một lần tái thử nghiệm*


*Áp dụng đến 30 tháng 9 năm 2019 và chỉ dành cho thử nghiệm tại STC Việt Nam

link