Dịch Vụ
Thử Nghiệm Cấu Trúc và Vật Liệu Xây Dựng
CONSTRUCTION & BUILDING MATERIALS TESTS-compress.png

STC cung cấp các dịch vụ thử nghiệm khác nhau về xây dựng và vật liệu xây dựng, trong đó bao gồm ổ khóa, khóa cửa, sơn và các sản phẩm an toàn cháy nổ.

Các hạng mục kiểm tra được liệt kê dưới đây:

 • Các thử nghiệm cháy của vật liệu xây dựng
  • BS 476: Part 4
   Kiểm tra độ khó bắt lửa của vật liệu
  • BS 476: Part 6
   Kiểm tra độ lan truyền của lửa
  • BS 476: Part 7
   Phân loại sự lan truyền của lửa trên bề mặt của sản phẩm
  • EN 13501-1
   Phân loại tính bắt lửa của sản phẩm xây dựng và các thành phần xây dựng
 • Thử nghiệm ổ khóa và khóa cửa
  • BS 5872
  • BS EN 1154
 • Thử nghiệm phun vữa và độ bám dính của gạch men
 • Độ chống trượt của gạch men
 • Thử nghiệm sơn các lớp Acrylic